Association Arbitri

Treći Sarajevski Dani Arbitraže

Home  >>  Treći Sarajevski Dani Arbitraže

Udruženje ARBITRI je organizovalo svoju treću godišnju arbitražnu konferenciju 16. februar 2017. godine, u Hotelu Europa (Vladislava Skarića 5, 71000 Sarajevo, BiH). Radi se o, sada već, tradicionalnom projektu Udruženja, sa ciljem promocije arbitraže u poslovnoj i pravnoj zajednici u BiH, te uspostavljanjem platforme za razmjenu iskustava između lokalnih i međunarodnih praktičara.

Tema Trećih Sarajevskih Arbitražnih Dana, Traženje efikasnosti u međunarodnoj arbitraži – Iskustva za Bosnu i Hercegovinu, je bila posvećena jednom od najvažnijih trenutnih izazova u polju međunarodne arbitraže. Bosna i Hercegovina, kao nova arbitražna jurisdikcija u razvoju, susreće se sa potrebom adekvatnog prilagođavanja razvijenom i sofisticiranom globalnom arbitražnom sistemu. Ova konferencija predstavlja korak naprijed u pripremama praktičara, arbitara i drugih lica zainteresovanih za neophodne promjene.

Na tri različita panela, govornici su se dotakli ovog interesantnog pitanja kroz diskusiju o efikasnosti međunarodne arbitraže kao mehanizma rješavanja sporova i efikasnosti u toku arbitražnog postupka. Konferencija je uključila i okrugli sto o mogućim lekcijama koje se mogu naučiti, kao i kako povećati efikasnost u ovoj jurisdikciji. Diskusija se završila uz počasno obraćanje profesora Christopha Schreuera (Zeiler.partners).

Udruženje ARBITRI je bilo domaćinom i prvog panela o nesvjesnoj pristrasnosti, organizovanog u saradnji sa ArbitralWomen. Ovo je prvi događaj ovog tipa u Bosni i Hercegovini, a za cilj ima započinjanje diskusije o položaju i ulozi žena u oblasti alternativnog rješavanja sporova. Radni jezici konferencije su bili engleski i BHS, uz obezbijeđeno simultano prevođenje. Učešće na konferenciji je bilo besplatno.

Konferenciju je popratilo nekoliko medijskih kuća, kao što su N1, Hayat TV, BHRTFTV i BalkanInsight. Izvještaj sa konferencije možete preuzeti ovdje Treci Sarajevski Dani Arbitraze – Izvjestaj BHS.

Treći Sarajevskih Dani Arbitraže ne bi bili mogući bez velikodušne podrške naših partnera i sponzora.

CONFERENCE all logos FINAL

The Association ARBITRI hosted its third annual arbitration conference on 16 February 2017 at Hotel Europe (Vladislava Skarića 5, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina). This is now a traditional project of the Association, which aims to promote arbitration among the business and legal community in BiH and provide a platform for networking between local and international practitioners in the field.

With the topic, Chasing efficiency in International Arbitration – Lessons for BiH, the Third Sarajevo Arbitration Day was dedicated to one of the most important current issues in the realm of international arbitration. Bosnia and Herzegovina, as a new, developing, arbitration forum, faces the need to adequately adjust to a developed and sophisticated global arbitration system. This conference is a step toward preparing practitioners, arbitrators and other interested parties for the necessary changes.

In three panels, the speakers tapped into this interesting question, by discussing the efficiency of and efficiency in arbitration. This will be followed by a round-table focused on discussing what lessons Bosnia and Herzegovina can take, and how the efficiency can be improved in this jurisdiction. The discussion ended with a keynote speaker address by Professor Christoph Schreuer, from Zeiler.partners.

The Association ARBITRI also hosted the first panel on Unconscious Bias, organized in cooperation with ArbitralWomen. This is the first event of this type in Bosnia and Herzegovina which aims to start the discussion on the position and role of woman in the realm of dispute resolution. Working languages of the conference are English and BCS. Simultaneous interpretation will be available. Participation at the Conference was free of charge.

Conference was covered by several media, such as N1, Hayat TV, BHRTFTV and BalkanInsight. Report from the Conference can be accessed here: Third Sarajevo Arbitration Day – Full Report.

The Third Sarajevo Arbitration Day was made possible through the generous support of our partners and sponsors.

CONFERENCE all logos FINAL