Association Arbitri

Transparentnost u međunarodnoj arbitraži: borba sa vjetrenjačama ili realan cilj?

Home  >>  Uncategorized  >>  Transparentnost u međunarodnoj arbitraži: borba sa vjetrenjačama ili realan cilj?

Transparentnost u međunarodnoj arbitraži: borba sa vjetrenjačama ili realan cilj?

On February 23, 2019, Posted by , In Uncategorized, With No Comments

U skorije vrijeme, sve su jači glasovi u korist povećanja transparentnosti u međunarodnoj arbitraži. Iako je dugo povjerljivost arbitražnog postupka isticana kao jednaod njenih primarnih prednosti u poređenju sa sudskim postupkom, korisnici arbitraže sve više ističu kako bi veća dostupnost informacija o arbitražnim postupcima, arbitrima i arbitražnim odlukama unaprijedila kvalitet sistema arbitraže širom svijeta. Povjerljivost u arbitraži se dugo uzimala zdravo za gotovo i uvriježila se kao ustaljeno očekivanje stranaka u postupku, iako većina zakona o arbitraži i arbitražnih pravila ne propisuje obavezu povjerljivosti, niti zabranjuje objavljivanje svih ili nekih informacija o arbitražnom postupku.

Iako se podrazumijeva da stranke imaju izražen interes da meritum spora,identitet stranaka i druge povjerljive informacije ostanu skrivene od očiju javnosti. Međutim, ne postoje prepreke da se informacije o izboru arbitara,njihovim kvalifikacijama, proceduralnim tendecijama, ekspertizi i pristupu rješavanju sporova ne učine dostupne javnosti. Pored toga, objavljivanje arbitražnih odluka, barem uz cenzurisanje povjerljivih dijelova, bi znatno unaprijedilo razumijevanje i harmonizaciju prakse u međunarodnoj arbitraži. Iako postoje brojne koristi od povećanja stepena transparentnosti međunarodne arbitraže, u nastavku navodimo one najznačajnije:

AUTONOMIJA VOLJE STRANAKA Stranke u arbitraži imaju mogućnost da u velikoj mjeri utječu na proceduralne aspekte postupka, primjenjivo pravo i sastav arbitranog tribunala. Veća dostupnost informacija o arbitrima omogućila bi strankama da donose informirane odluke pri imenovanju odgovarajućih arbitara u skladu sa njihovim kompetencijama, ne oslanjajući se isključivo na preporuke i pretpostavke.

KVALITET ARBITRAŽNOG POSTUPKA Ukoliko stranke imenuju abitre koji posjeduju ekspertizu i kvalifkacije koji su potrebni za rješvanje sporova iz određne oblasti (posebnokada se radi o sporovima sa specifčnim i tehničkim implikacijama koji su usko vezaani za određenu industriju), postupak se može uspješno sprovestiuz značajnu uštedu vremena inovca. Na taj način će se također smanjiti šanse da odluka budeosporavana zbog nezadovoljstva jedne od stranaka.

POTICAJ ZA ARBITRE Svijest o mogućnosti da se strnke očituju o radu arbitara mogla bi dodatano motivirati da arbitražni postupak vode na što efikasniji način i da steknu povjerenje šireg kruga korisnika arbitraže. Povratna informacija od stranaka bi arbitrima takoer ukazala na potencijalne aspekte njihovog podstupanja koje bi mogli unaprijediti, kao i na preferencije stranaka u abitraži.

RAZNOLIKOST U ARBITRAŽI Trenutno korisnici arbitraže odluke o imenovanju abitara donose na osnovu preporuka, ograničenog istraživanja ili prosto prihvataju kandidate sa spiskova koje vode arbitražne institucije. Na taj način se ograničavaju mogućnosti manje poznatih arbitara da dođu do izražaja i budu imenovani od strane šireg kruga korisnika arbitraže. Veća dostupnost informacija o arbitrima bi doprinijela raznolikosti u arbitražnim tribunalima.

AIQ kampanja koju je pokrenuo Arbitrator Intelligence je inicijativa koja već značajno doprinosi postizanju navedenih ciljeva. AI je nevladina organizacija sa sjedištem u SAD-u koja teži unapređenju transparentnosti, odgovornosti i raznolikosti u međunarodnoj arbitraži.

AIQ kampanja ima cilj da omogući pristup informacijama o proceduralnoj efikasnosti i tendencijama arbitara širem krugu korisnika, kako bi se omogućilo informirano odlučivanje o imenovanju arbitara. AI ove informacije prikuplja putem povjerljivog online upitnika (Arbitrator Intelligence Questionnaire – AIQ) koje popunjavaju učesnici u arbitražnom postupku po završetku postupka. Kao rezultat AIQ kampanje, objavljuju se izvještaji sa profilima arbitara na osnovu kojih korisnici i praktičari u arbitraži mogu crpiti sve potrebne informacije.

Popunjavanje AIQ-a traje najviše 15 minuta, a predstavlja veliki doprinos kvaliteti procesa imenovanja arbitara i promociji raznolikosti u arbitraži.

AIQ upitnik možete popuniti putem sljedećeg linka: https://www.arbitratorintelligence.org/take-the-aiq/.

Video demonstraciju AIQ možete pronaći putem sljedećeg linka: http://www.arbitratorintelligence.org/aiq-video/.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.