Association Arbitri

Arbitrator Intelligence CEE kampanja

Home  >>  Uncategorized  >>  Arbitrator Intelligence CEE kampanja

Arbitrator Intelligence CEE kampanja

On February 16, 2019, Posted by , In Uncategorized, With No Comments

Članica Udruženja ARBITRI, Fahira Brodlija imenovana je za ambasadora Arbitrator Intelligence kampanje u CEE regiji za Bosnu i Hercegovinu. AI je nevladina organizacija sa sjedištem u SAD-u koja teži unapređenju transparentnosti, odgovornosti i raznolikosti u međunarodnoj arbitraži.

AIQ kampanja ima cilj da omogući pristup informacijama o proceduralnoj efikasnosti i tendencijama arbitara širem krugu korisnika, kako bi se omogućilo informirano odlučivanje o imenovanju arbitara. AI ove informacije prikuplja putem povjerljivog online upitnika (Arbitrator Intelligence Questionnaire – AIQ) koje popunjavaju učesnici u arbitražnom postupku po završetku postupka.

Popunjavanje AIQ-a traje najviše 15 minuta, a predstavlja veliki doprinos kvaliteti procesa imenovanja arbitara i promociji raznolikosti u arbitraži.

AIQ upitnik možete popuniti putem sljedećeg linka: https://www.arbitratorintelligence.org/take-the-aiq/.

Video demonstraciju AIQ možete pronaći putem sljedećeg linka: http://www.arbitratorintelligence.org/aiq-video/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.