Association Arbitri

Latest News


Otvorena je registracija za konferenciju 4. Dan arbitraže u Sarajevu

  S radošću objavljujemo da je registracija za 4. Dan Arbitraže u Sarajevu (24. oktobar 2018. godine) službeno otvorena. Osigurajte svoje mjesto u prvom redu pred našim impresivnim govornicima i panelistima. Registraciju možete izvršiti putem linka ispod. Radujemo se susretu sa Vama! http://associationarbitri.com/?page_id=1865

Četvrti Sarajevski Dani Arbitraže – Investiciona Arbitraža u Bosni i Herzegovini – Naučene Lekcije i Put Naprijed

Udruženje ARBITRI organizuje četvrtu godišnju arbitražnu konferenciju koja će se održati 24. oktobra 2018. godine u Hotelu Europa u Sarajevu (Vladislava Skarića 5, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina). Radi se o tradicionalnom projektu Udruženja koji za cilj ima promociju arbitraže među pravnom i poslovnom zajednicom u BiH i pružanje platforme za…

Save the date: Fourth Sarajevo Arbitration Day “Investment Arbitration in Bosnia and Herzegovina – Lessons Learned and Path Forward”

The Association ARBITRI will host its fourth annual arbitration conference on 24 October 2018 at Hotel Europe (Vladislava Skarića 5, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina). This is now a traditional project of the Association, which aims to promote arbitration among the business and legal community in BiH and provide a…